เว็บบิท ดาวน์โหลดบิท Bit Torrent

เว็บบิททอเร้นท์ แทรคเกอร์ (Bit Torrent Tracker) คือ เซิฟเวอร์ที่ช่วยเหลือในการติดต่อประสานงานกัน ระหว่าง ระบบแชร์ไฟล์ระหว่างผู้ใช้งาน (Bit Torrent Protocol) ซึ่งจุดสำคัญ คือผู้ใช้งานบิททั้งหลายจำเป็นต้องมีการติดต่อ กับ Web BitTorrent Tracker เพื่อทำการเริ่มต้นดาวน์โหลดไฟล์งาน ซึ่งหลังจากเริ่มต้นดาวน์โหลดแล้ว, ก็จะเริ่มดาวน์โหลดอย่างต่อเนื่องระหว่างผู้ใช้งานบิทกันเอง (Peer-to-Peer)


Users Online (55)

centos, LungBall, wasun10199, GzGodSpeedzZ, khunnoo, nong2206, TAP, ducky2547, Maneein, phones, kaiping, samuraiba, cherdsakt, sirasak0099, bianchi, Noonejung, Ice123, duckman117, kai_pakkred, ohmmega0013, shangcruz, phanking5555, TookTao, Nymphomaniac, karuou, pasin3, DUKE, tubtubtub, polsak, thesun9, Diaivites, choapraya, fongvint, seal00, srishayen, pratins, adebter, nightno1, noksan, aettima, math095, magnetbit, resizer, tb1426530934, neo2501, Alanis, aumnuey, sexmansor, jane2511, itewww, kaman, wOrm9128, got6969, GoLFRnM, fb1478510568,
TorrentDD (TorrentDD.com)