เว็บบิท ดาวน์โหลดบิท Bit Torrent

เว็บบิททอเร้นท์ แทรคเกอร์ (Bit Torrent Tracker) คือ เซิฟเวอร์ที่ช่วยเหลือในการติดต่อประสานงานกัน ระหว่าง ระบบแชร์ไฟล์ระหว่างผู้ใช้งาน (Bit Torrent Protocol) ซึ่งจุดสำคัญ คือผู้ใช้งานบิททั้งหลายจำเป็นต้องมีการติดต่อ กับ Web BitTorrent Tracker เพื่อทำการเริ่มต้นดาวน์โหลดไฟล์งาน ซึ่งหลังจากเริ่มต้นดาวน์โหลดแล้ว, ก็จะเริ่มดาวน์โหลดอย่างต่อเนื่องระหว่างผู้ใช้งานบิทกันเอง (Peer-to-Peer)


Users Online (55)

phonggee, wintourist99, onizuka, kamikaze, nong2206, wichanpa, Maneein, bdanguta, toX, samuraiba, fb1451122438, yamadakub, empdk, visa001, unknow2, neungyuna, pantyhose, superyee, moozed, 3303, kanthep, ceezaa, KiiT, PowerSlowly, maniac, wat1980, sophon_ma, annit, nancyclup, kk2fly, thesun9, huitae, corename04, ole, ceomoon, srishayen, prasert2507, pong8222, bbman313131, naruto294, pure007, aonning2529, TonRider, visut, satitboonta, nirute, kknum, srimanta, forze, zz_chade, GoLFRnM, fb1474779521, jojokrab, santra, bang1140,


TorrentDD (TorrentDD.com)