เว็บบิท ดาวน์โหลดบิท Bit Torrent

เว็บบิททอเร้นท์ แทรคเกอร์ (Bit Torrent Tracker) คือ เซิฟเวอร์ที่ช่วยเหลือในการติดต่อประสานงานกัน ระหว่าง ระบบแชร์ไฟล์ระหว่างผู้ใช้งาน (Bit Torrent Protocol) ซึ่งจุดสำคัญ คือผู้ใช้งานบิททั้งหลายจำเป็นต้องมีการติดต่อ กับ Web BitTorrent Tracker เพื่อทำการเริ่มต้นดาวน์โหลดไฟล์งาน ซึ่งหลังจากเริ่มต้นดาวน์โหลดแล้ว, ก็จะเริ่มดาวน์โหลดอย่างต่อเนื่องระหว่างผู้ใช้งานบิทกันเอง (Peer-to-Peer)


Users Online (121)

llnjllsjjllsjj, centos, kimomak, sailup, Pong4391, ball13xxx, tarottaro, suwi, BLACKANT, khungoft, khobkunnno, prasobsuk, sar, 050717, boybee1234, SoDayMaCom, frongbeer, born1957, Maneein, toX, chonlathorn, moonmail, unknow2, yuanying, BABYHANG_GOLDRED, Noonejung, ninja191, bianchi, ooychai, swtorrent61, honey2495, JUSTICE09, Maxx288, akerama2, Maxcrazy, rx7, hi_1673, taxauditor, gigkuk, JacKSparroW, nobodyba, loveme, icheer, tithep, hackboy_a, sitths, sawamuranin, aounnn, kriper5595, aiaiai, holythai, dugdig999, fb1559801681, pat59, fb1563239517, swaengsin, longman01, ruxbitja, sb_aree, apelido, pongba123, bn1608, jojoa11, faw, yudnaja, vilaphon, classicspray, ole, laun, athichart, maenappa, ptute, Newlennon, dictator4858, suwichak2544, K8NEW, subaru_a, rodd888, thesun9, naruto294, tb1381335533, kknum, narokohm, Neoche, inter2521, tawan123456, tco03, saibaba, Pongzaa2553, prasit2007, GoLFRnM, pisuthy, taotun, garfieldza, hata1214, kaimook_2549, fb1563323148, mongkol62631, fb1563324489, s500, starbit, brirak9, jfk, airss, Knightx, v, joehan, cbarista, pedfas, tumaran, weerasak74, arthasit, SNOWPAKDEETO, POOPROARM, teerk006, tana671, develop, tb1378635883, dexdex, vit6787, sjkenitd,
TorrentDD (TorrentDD.com)