เว็บบิท ดาวน์โหลดบิท Bit Torrent

เว็บบิททอเร้นท์ แทรคเกอร์ (Bit Torrent Tracker) คือ เซิฟเวอร์ที่ช่วยเหลือในการติดต่อประสานงานกัน ระหว่าง ระบบแชร์ไฟล์ระหว่างผู้ใช้งาน (Bit Torrent Protocol) ซึ่งจุดสำคัญ คือผู้ใช้งานบิททั้งหลายจำเป็นต้องมีการติดต่อ กับ Web BitTorrent Tracker เพื่อทำการเริ่มต้นดาวน์โหลดไฟล์งาน ซึ่งหลังจากเริ่มต้นดาวน์โหลดแล้ว, ก็จะเริ่มดาวน์โหลดอย่างต่อเนื่องระหว่างผู้ใช้งานบิทกันเอง (Peer-to-Peer)


Users Online (166)

centos, jo500, pkpolice, tocm, NONAME1980, tamaxii, kittiwan, Huaferrari, distiny, zadin04, fb1572450965, pag_2555, nong2206, mana2007, santi2531, wichanpa, salarh, aomsomvung, TDchang, perose, Maneein, ticha, phones, golf9001, samuraiba, techacha, lex0528, boombaboom, wimalin2002, ninja191, yw1118, Control, prathan_pc, akasit7120, tipapron, nonpiano, nitroasboy, yoonfar, lazybug, ceezaa, duckman117, manitpl, appa, torrent55, offline_, mazeraty, nity, kangacer, DangerBit, tnc88888, kapong2000, sophon_ma, tonnoyza, cowboytin, jconeer, pop45, witzone, sorayuth, pannida, itmanz80, dew118, alextui, loveme, ttyy, hall999, ironjeannu99, tomoho, manmaiden, miori, ounok, tb1399969125, surin300, bannoncity, teza, exordium, naithered, lookran555, crowblack, leyleyj, pattakrit, bunharm3110, korn1126, apken, kknum, paopao2486, ziyakk, Pattinii, linm, can50704, sittichol24, khanfan, kiose, yahookiki, nicha, hanuman4799, badbigboy, kunkhajorn_job, ku972, sabosa08, ole, ushima, seal00, aaa008, SOMPIT, rungkit, yamo, puilouis, morningT, chatcharwarn, chin37, mangkangzaa, nibeer326, itewww, player01, poosong, fb1574044930, tescolotus, grachood, nonegroup, beeboy, thepsflex, vespaboy6699, tkztonkla, poommyjung, toinoi, worakoon, ptute, ganz, jjplaygame, pisit5445, tdorn, faw, onlyone1, aetdee, ruxle, mmote, addpang, fb1581584969, mol1111, boon2513, Bobby4503, cmboyman, aunza500, pdrmehal4887, callteera, airss, sermkiat, gamies, humburg, attc80, powerbellmedia, bright2013, ted, forze, bunglee, tppp, Akanirut, arkangkron, wichuan, bunglim, mooyai, 9chit, MsSs, avenger, openup, Nisanii,
TorrentDD (TorrentDD.com)