เว็บบิท ดาวน์โหลดบิท Bit Torrent

เว็บบิททอเร้นท์ แทรคเกอร์ (Bit Torrent Tracker) คือ เซิฟเวอร์ที่ช่วยเหลือในการติดต่อประสานงานกัน ระหว่าง ระบบแชร์ไฟล์ระหว่างผู้ใช้งาน (Bit Torrent Protocol) ซึ่งจุดสำคัญ คือผู้ใช้งานบิททั้งหลายจำเป็นต้องมีการติดต่อ กับ Web BitTorrent Tracker เพื่อทำการเริ่มต้นดาวน์โหลดไฟล์งาน ซึ่งหลังจากเริ่มต้นดาวน์โหลดแล้ว, ก็จะเริ่มดาวน์โหลดอย่างต่อเนื่องระหว่างผู้ใช้งานบิทกันเอง (Peer-to-Peer)


Users Online (33)

phonggee, kiatplk, bannoncity, fb1605338891, 050717, nong2206, Maneein, wichanpa, sugar2539, noy23, NuchLee, samuraiba, nevertheless, MAZ4578, kookkai24, nickene, thesun9, ole, eomchai, sepia24, phongthon01, srishayen, kong33333, prabpong, happy56, nokknoy, tttttt2, starbit, nattawut38, ptpt9988, zorkia, magnetbit, oohpop,


TorrentDD (TorrentDD.com)