เว็บบิท ดาวน์โหลดบิท Bit Torrent

เว็บบิททอเร้นท์ แทรคเกอร์ (Bit Torrent Tracker) คือ เซิฟเวอร์ที่ช่วยเหลือในการติดต่อประสานงานกัน ระหว่าง ระบบแชร์ไฟล์ระหว่างผู้ใช้งาน (Bit Torrent Protocol) ซึ่งจุดสำคัญ คือผู้ใช้งานบิททั้งหลายจำเป็นต้องมีการติดต่อ กับ Web BitTorrent Tracker เพื่อทำการเริ่มต้นดาวน์โหลดไฟล์งาน ซึ่งหลังจากเริ่มต้นดาวน์โหลดแล้ว, ก็จะเริ่มดาวน์โหลดอย่างต่อเนื่องระหว่างผู้ใช้งานบิทกันเอง (Peer-to-Peer)


Users Online (185)

centos, llnjllsjjllsjj, oejimaru, grid9871, modepc_009, 050717, darklego, junkung, tomoho, sarikadong, socos22, basbasbas111, Pong4391, tb1414640266, lavendes, tawgoodboy, fb1515126142, Phng, fb1492004726, 097898117, stannumman, onizuka, asiasoft, frongbeer, born1957, jano, ducky2547, Maneein, somph, chonlathorn, apitojung, empdk, prat2811, toX, ktmovmail, sbangsue, boombaboom, noom1943, yuanying, unknow2, yw1118, gowmello, thanayus, nongmad, sunfreedom, bianchi, pepercut, BABYHANG_GOLDRED, one2go, kenchiro777, LOVE__DJ__, yadett, 3303, Maxx288, ceezaa, minicooki001, monthon, runzfoxy, streamrice, JacKSparroW, horongzeed, jnight, garn_kc, determin, hi_1673, tezeed2009, xaver06, redqueen, witzone, kitti1879, loveme, prathan_pc, Etraveller, rohmanpun, now11926, thaiboy2, tomaikung, sos22, rongtd, sozogaia, chatcharwarn, bbman313131, choapraya, amorn3595, tb1414486757, chanachai18, jojeja, MOKI, ruxbitja, tg20834, acepilot, jojoa11, pamysasa, GoLFRnM, ghost3228, suwit2521, hotbot24, vilaphon, boy1000na, fb1535727545, dontgetme, Mix_Ka_Mao, tong_a10, bigc103, boss2011, sanookloads, phatthana55, aizawa, codeguru, Bankk1987, yodsaranyodsara, seal00, rodd888, krissyou, tb1416072170, dratthaporn, NICKNAM, neung99, dexdex, maymon, ku972, Sti, saser, tanaasorn, boon2513, fuzanaii, buruk, tb1381335533, test02, saae21, michschum95, championkung, otokomae_013, voodday, roen12, jomjoneboy, yudnaja, wichian8888, ATC, lacus0clyne, NearBN, itim, deeper, icejung, pebkk66613, Bitti054, nu2054, adebter, fb1512272709, nazarama2, todaythong, pinkpanter_s, fb1444362974, witsanukorn, hata1214, notokung, srimongkomn, jibnakrub, sommit1, srcomservice, wisut, fb1553604778, fb1528601376, tienarak, noomnamnam, june9932, MoonZZZ123, gmat032, yimzaa01, peerapong74, jane2511, asadaleng, onemillion61, goldgear65, kathibkk, fb1563288160, Ironman2521, abrahamu, tumtoyo, Alanis, kokomile, Zlawking, badbigboy, bossmas, classicspray,
TorrentDD (TorrentDD.com)