เว็บบิท ดาวน์โหลดบิท Bit Torrent

เว็บบิททอเร้นท์ แทรคเกอร์ (Bit Torrent Tracker) คือ เซิฟเวอร์ที่ช่วยเหลือในการติดต่อประสานงานกัน ระหว่าง ระบบแชร์ไฟล์ระหว่างผู้ใช้งาน (Bit Torrent Protocol) ซึ่งจุดสำคัญ คือผู้ใช้งานบิททั้งหลายจำเป็นต้องมีการติดต่อ กับ Web BitTorrent Tracker เพื่อทำการเริ่มต้นดาวน์โหลดไฟล์งาน ซึ่งหลังจากเริ่มต้นดาวน์โหลดแล้ว, ก็จะเริ่มดาวน์โหลดอย่างต่อเนื่องระหว่างผู้ใช้งานบิทกันเอง (Peer-to-Peer)


Users Online (133)

llnjllsjjllsjj, centos, mash1maru, prajak1, fb1554595506, wanlatee, miller31, fmpyk300, tb1404131301, tonkdd, somsak321, fb1566146598, AMTNONMAKOK, frongbeer, Maneein, techacha, apitojung, boombaboom, aomsomvung, nong2206, yuanying, payayum, BABYHANG_GOLDRED, nongnet7, ratti, Control, Ice123, fallcon, Maxx288, ceezaa, darkeye, witsanut, mongkol2525, bllofon, taxauditor, BigNeng, tnc88888, KiiT, asd15896, tonnoyza, tikpon, xushukung, witzone, mum, mon65, icheer, loveme, nopwarin, pornchaiyo, xooooox, pink1828, tumchalee, oddtc, laoshu, gojira, badbigboy, chalee07, boss2011, salarh, tb1381335533, dearcs14, ole, bsmov, teenart, seal00, rodd888, peetomza, rockgermans, abrahamu, swaengsin, azazaz007, pitoy, mba, artissuta, faw, tb1403270195, ted, SkinFilm, tb1393427515, wiruch2527, lovepoys, jarrow, Bitrechagecafe, Changnam, yimzaa01, boxsik, ounok, ghost0064, george2541, somfon, vanda_nana, gamies, Ironman2521, tb1384829140, boomzag, looklumyai, fb1566297553, min_11000, chriswinyard, DUKE, ghost3228, icdesign, nVn, fb1566296884, qazzy, nityboy, benumbza, nathadech999, s500, tdb2011, tawan123456, tb1425741718, Bigboom29, tanj1615, kong33333, hosoda, sar, actionxxx, pop911, thefoolly, kompol1989, sexysam, K8NEW, offma, nut563, soc191, rbgel, sbooks, viplover, mangdana21, aettima, fb1436165617, YAI_SOUND,
TorrentDD (TorrentDD.com)