เว็บบิท ดาวน์โหลดบิท Bit Torrent

เว็บบิททอเร้นท์ แทรคเกอร์ (Bit Torrent Tracker) คือ เซิฟเวอร์ที่ช่วยเหลือในการติดต่อประสานงานกัน ระหว่าง ระบบแชร์ไฟล์ระหว่างผู้ใช้งาน (Bit Torrent Protocol) ซึ่งจุดสำคัญ คือผู้ใช้งานบิททั้งหลายจำเป็นต้องมีการติดต่อ กับ Web BitTorrent Tracker เพื่อทำการเริ่มต้นดาวน์โหลดไฟล์งาน ซึ่งหลังจากเริ่มต้นดาวน์โหลดแล้ว, ก็จะเริ่มดาวน์โหลดอย่างต่อเนื่องระหว่างผู้ใช้งานบิทกันเอง (Peer-to-Peer)


Users Online (168)

llnjllsjjllsjj, centos, NuJeed, kimomak, jo500, kiatplk, vitaminA, undertak, soonthornchai, sak271, KOOK_IC, jirapold, Linkensphere, dometwd, achirahkt, frongbeer, ducky2547, Maneein, paitoona, noom1943, somph, prat2811, camry372, techacha, BadmintonMan, boombaboom, Deltamm83, suckerman, nongmad, nnui, Noonejung, smilelie2, bianchi, chineiji, tingsilent, koandko, Ice123, darkeye, Maxx288, chukiat75, power123, rx7, torrent55, phenix, slamung, picky56, gegamash, newsnews, akorna, jconeer, turbo8907, Bitrechagecafe, loveme, superbo1, wiskey, aztun, od808, exvolution, babe2516, mota, sooksook, TK26010, amnart39, onedede, darkie, icejung, kaewsriprat, torramarn, pdrmehal4887, onemillion61, corename04, dexdex, tong_a10, mon30, phot, ruxbitja, iamwats, iamx1982, wowsara, teezaa01, berserk999, ZOOME, fahroong, surakitd, essodesign, egobit, tualatin, fb1570026515, tamp, anuwat28, subaman, wiruch2527, smart888, sakara, ole, kokomile, minialek, sab_goodboy, disny, seal00, tb1398934805, tb1381335533, fb1436265100, citybus, guitarphone, its_its, poommyjung, kitaronoi, kaitalay, sandan62, alive24, fb1448849972, samzzz777, noothew, porzataput, tatum30, gigthestar, wrpaof, jojeja, jackreacher, badbigboy, archangle, wasuza, Krischap, faw, garfieldza, bourne2555, watponark, Mix_Ka_Mao, starlode, NoppDoll, tayoo09, Nemochikung10, pradtana, yom2549, mashee, nopwarin, singkon, marnut, trakarnb4, tophot, khphet, s500, ninevotionz, despiro, kaet, KT, tumxoxtum, hotbot24, lohii, saksuthee, win27, nahccc, oodd, fb1434868969, Jeabzoom, leoman13, zombie4001, srsood76, magnetbit, xsorn2499x, exordium, aquarids, wtf15, abrahamu, sodsaikung, xion, taotun,
TorrentDD (TorrentDD.com)