เว็บบิท ดาวน์โหลดบิท Bit Torrent

เว็บบิททอเร้นท์ แทรคเกอร์ (Bit Torrent Tracker) คือ เซิฟเวอร์ที่ช่วยเหลือในการติดต่อประสานงานกัน ระหว่าง ระบบแชร์ไฟล์ระหว่างผู้ใช้งาน (Bit Torrent Protocol) ซึ่งจุดสำคัญ คือผู้ใช้งานบิททั้งหลายจำเป็นต้องมีการติดต่อ กับ Web BitTorrent Tracker เพื่อทำการเริ่มต้นดาวน์โหลดไฟล์งาน ซึ่งหลังจากเริ่มต้นดาวน์โหลดแล้ว, ก็จะเริ่มดาวน์โหลดอย่างต่อเนื่องระหว่างผู้ใช้งานบิทกันเอง (Peer-to-Peer)


Users Online (84)

llnjllsjjllsjj, centos, tb1404131301, onizuka, prajak1, sailup, suwi, khungoft, born1957, dit1978, Maneein, remnaam4711, lzk, SoDayMaCom, PungKunG, chonlathorn, yuanying, unknow2, Noonejung, bianchi, BABYHANG_GOLDRED, LOVE__DJ__, Maxx288, gigkuk, slamung, torrent55, hi_1673, jhahaha, loveme, QED007, Logistics, romiojojo, asshold, pecko, saard34, nichow, badboy2544, suwichak2544, nong2206, fb1563239517, v, pdrmehal4887, jojoa11, kmacsign, sup55555, kong33333, gamies, dexdex, vilaphon, rockgermans, boytpdl, tium01, deeper, thesun9, ole, Anut09012560, alek07m, hs8oeh, sssdtr, magnetbit, poke, monthont, oddtc, phouangvanh, morinaka, 12aon, expnote, sbooks, winai02, Paiwan789, passta2013, merlangpoo, annymio, sodsaikung, zz_chade, moobin999, fb1540027254, sangkasub, hhdd, Ironman2521, kongma, sansab2499, nopwarin, bigsu53,
TorrentDD (TorrentDD.com)