เว็บบิท ดาวน์โหลดบิท Bit Torrent

เว็บบิททอเร้นท์ แทรคเกอร์ (Bit Torrent Tracker) คือ เซิฟเวอร์ที่ช่วยเหลือในการติดต่อประสานงานกัน ระหว่าง ระบบแชร์ไฟล์ระหว่างผู้ใช้งาน (Bit Torrent Protocol) ซึ่งจุดสำคัญ คือผู้ใช้งานบิททั้งหลายจำเป็นต้องมีการติดต่อ กับ Web BitTorrent Tracker เพื่อทำการเริ่มต้นดาวน์โหลดไฟล์งาน ซึ่งหลังจากเริ่มต้นดาวน์โหลดแล้ว, ก็จะเริ่มดาวน์โหลดอย่างต่อเนื่องระหว่างผู้ใช้งานบิทกันเอง (Peer-to-Peer)


Users Online (139)

centos, kiatplk, jo500, mk2016, Jackdoson, prathan_pc, boybee1234, jirapold, 050717, ingjung2000, tb1425873224, s500, LungBall, wswa, nong2206, realman, Maneein, battboy, TAP, ducky2547, techacha, toX, cherdsakt, mickzaoza, yw1118, pee2386, unknow2, namkok, kevin2019, chineiji, EMMC9, blepooh, bianchi, ktplopburi, one2go, gegamash, handspider, buruk, newsnews, bestcom, tonklat, noizaa, rugman, ap6472, pianchai, piechnat, deogracias, sooksook, hoodyman, GolFzZ, armon, thechet1, toom2000, alextui, nuibeauty, BTCom, chettsongpra, johnny23r, humburg, piyapun3049, makoton008, kitt00, Soledad1977, bluelabel, boonchai2563, fb1556325678, zombie4001, yoyo1999, pat59, chalee07, mafiaji, Hcadra, apken, ne_no, bean123, chatcharwarn, mazahikokung, conunkid, anawa, minialek, vita88, kakarotto666, thesun9, too1, wrpaof, seal00, sukit, jark06, H00k, pratins, srishayen, dukdik2, omega99, adebter, pinnoccio, fb1594998830, helkaschifer, AutVirgiN, kaitalay, sandara02, fb1467880980, normalboy, alive24, moody, niary, teezaa002, somchai99, noomnamnam, kong33333, samzzz777, eapply, swingwing, fb1569208183, fb1595322727, teezaa003, nanthai, tdb2011, emotionwin, junej, postcode, vetstang, gojira, fb1547137259, wisanu1974, nusen2010, senpongkor, gsmt1234, jusata, moment, kamiyama1991, nuizaaxxx555, fb1528601376, tb1381335533, fb1529752510, Zippoboz, gadewarin, sopaam, zorkia, bolun10,
TorrentDD (TorrentDD.com)