เว็บบิท ดาวน์โหลดบิท Bit Torrent

เว็บบิททอเร้นท์ แทรคเกอร์ (Bit Torrent Tracker) คือ เซิฟเวอร์ที่ช่วยเหลือในการติดต่อประสานงานกัน ระหว่าง ระบบแชร์ไฟล์ระหว่างผู้ใช้งาน (Bit Torrent Protocol) ซึ่งจุดสำคัญ คือผู้ใช้งานบิททั้งหลายจำเป็นต้องมีการติดต่อ กับ Web BitTorrent Tracker เพื่อทำการเริ่มต้นดาวน์โหลดไฟล์งาน ซึ่งหลังจากเริ่มต้นดาวน์โหลดแล้ว, ก็จะเริ่มดาวน์โหลดอย่างต่อเนื่องระหว่างผู้ใช้งานบิทกันเอง (Peer-to-Peer)


Users Online (140)

centos, jo500, LungBall, wasun10199, singto007, mikeynyy, atm2543, s500, phattha, banphodsat, sangvongam, palm5009, sorrasit, comegirl, darklego, TAP, suckerman, ducky2547, Maneein, cherdsakt, kaiping, phones, techacha, paitoona, samuraiba, AABGFCK6, tasnee_am, ddd4, pee2386, bianchi, Noonejung, chineiji, Jigsaw44, Ice123, HS3JN, ktplopburi, zinkid, darkecho, BeNgi, mazeraty, shangcruz, zendo, onejune, methavee, icheer, superbo1, mota, thechet1, peet522, NANOTECH, kkkkkkkk, iceman42, ounok, zombie4001, neo2501, gm4thais, tidy2000, fb1563966880, 050717, seal00, testweihei, fb1587995953, fb1586528107, paxx2550, nottokungz, gojira, wisava, uncleae, kaman, pkbit2012, caladolas, gamies, aettima, bluelabel, noksan, fongvint, thesun9, fb1567564718, dexxa989, ptpt9988, sillyfool66, hosoda, thefoolly, min_11000, badbigboy, resizer, zlipz152, pex21, jamprince, megaboi, humburg, gsmt1234, peetzaaa, bang1140, fb1590421094, dangdang, prasert2507, ZuMo0, tb1381335533, poom_204, redknapp11, visition, ultraman001, 471038, gimleng, bomberman777, srishayen, papa5555, tan_phatcha, chin37, aun11020, number23, meng10, duey, mmmzzz, FatBoy99, jirapat_d, jackman16, starlode, pound2521, golfjoho, aetdee, disny, startnui, onepeach, lovegun999, mixgazaaa, teerk006, lockon, trkkt, badzbadz, JunInw, pure007, buruk, Papoi, icdesign, mimizaa, goythai, saard34, bigad,
TorrentDD (TorrentDD.com)